Menu

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Organizacija izrade projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i gradnju nove građevine

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.

Na temelju idejnog projekta izdaje se rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2) ili lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2).

Više...

DOZVOLE ZA GRAĐENJE

RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA

Rješenje o uvjetima građenja je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2.

Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor.

Više...

DOZVOLE ZA LEGALIZACIJU

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU

Za zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m2 izgrađenu bez rješenja o uvjetima građenja izdaje se rješenje o izvedenom stanju.

Zgrada se smatra izgrađenom ako su joj dovršeni najmanje jedna etaža i krov, te ako su dovršeni dijelovi prikladni za uporabu.

Više...

ETAŽIRANJE

Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad određenom stambenom ili poslovnom jedinicom i njoj pripadajućim zajedničkim dijelovima zgrade. Uspostavljeno vlasništvo može se upisati u zemljišne knjige (uknjižiti kao vlasništvo).

Svakom suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana, poslovnog prostora) pripada udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se stan nalazi. U zgradama koje nisu etažirane, vlasnički udjeli u zgradi nisu do kraja definirani.

Više...

KONZALTING

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno obavljanja djelatnosti upravljanja projektom gradnje jest da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine.

Konzalting uključuje slijedeće poslove ili samo dio njih:

  • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina,
  • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana,
Više...

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Usluge na području energetske certifikacije i energetike

  •  - energetski certifikat zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom
  •  - energetski pregled (audit) zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom
  •  - infracrvena termografija na području elektrotehnike, termotehnike i graditeljstva
  •  - preliminarna energetska studija za sve tipove objekata
  •  - elaborat optimiranja potrošnje električne energije i odabira tarifnog modela
  •  - elaborat kompenzacije jalove energije
  •  - izračun optimalnih troškova priključenja na elektroenergetsku mrežu

 

Kolika je cijena za energetski certifikat zgrade?

Cijenu energetskog pregleda i energetskog certifikata InnVivo d.o.o. određuje ovisno o građevinskoj (bruto) površini zgrade te o vrsti i složenosti zgrade. Po vrsti zgrade se dijele na nove i postojeće te na stambene i nestambene. Cijena je puno veća za postojeće zgrade nego za nove, jer kod postojećih zgrada se radi kompletni energetski pregled objekta, analiza računa za potrošnju energije i izvješće o provedenom energetskom pregledu. Između postojećih zgrada i novih zgrada razlika u cijeni može biti do 5 puta. Također, cijena izrade energetskog certifikata je veća ukoliko za zgradu ne postoji kompletna projektna dokumentacija izrađena po novim tehničkim propisima.

Za cijenu ostalih usluga na području energetske učinkovitosti možete nas kontaktirati telefonom ili mailom.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed